Sandanika Kariyawasam 01

22 Photographs of Sri Lankan Model Sandanika Kariyawasam. Photography by Amila C. Kumarasinghe.