Vinuki Prasangi 01

4 Photographs of Sri Lankan Model Vinuki Prasangi. Photography by Kasun Shanaka Bandara.